SPOLUPRÁCE S POJIŠŤOVNOU

25.02.2015 18:58

Uzavřeli jsme smlouvu o poskytování poruchové služby a odstraňování havarijních stavů s pojišťovnou europ assistance.