ODSTRANĚNÍ PORUCH JE I V OBLASTI BYTOVÝCH DOMŮ A SVJ

21.08.2014 19:31

Tím se rozumí jakékoliv opravy v oblasti elektro společných prostor. Čidla, schodiš´tové automaty atd.

Zavolejte a přesvěčte se :-).

Po jedné zkušenosti po jedné poruše následuje dlouhodobá spolupráce.