Přívod do bytu spojený na svorkách, dokáže takhle zahořet

Přívod do bytu spojený na svorkách, dokáže takhle zahořet